شنبه 11 تیر 1401
آخرین اخبار
رویدادها
9 بهمن
ثبت نام و اخذ واحد
16 بهمن
شروع کلاس‌ها
23 بهمن
حذف و اضافه
30 بهمن
حذف اضطراری
12 خرداد
پایان کلاس‌ها
23 خرداد
شروع امتحانات
1 مرداد
پایان مهلت قفل نمرات
آموزش
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : محمد سعید ابوالحسنی فر عنوان پایان نامه : بررسی پایداری هایرز-اولام-راسیاس برخی معادلات و نامساوی های تابعی در فضاهای ...
جلسه دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی : زهرا فقیه عنوان پایان نامه : بررسی خواص و کاربرد عملگرهای شبهدیفرانسیل بر اساس عملگرهای جدا-نگهدار استاد راهنما:آقای دکتر محمدباقر قائمی ...
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : زهره حسنلو  عنوان پایان نامه : کاربرد موجک های دابشیز و هار در نویززدایی و پردازش سیگنال استاد راهنما: دکتر سیده ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان