دانشکده ریاضی- طرح های مصوب دانشکده
طرح های مصوب دانشکده ریاضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

ردیف

نام و

نام خانوادگی

عنوان طرح 94

1

مرتضی گرشاسبی

روش هم محلی بر پایه توابع پایه ای شعاعی برای حل چند دسته از مسائل غیر خطی انتشار امواج

2

خسرو مالک نژاد

حل عددی معادلات و دستگاه معادلات فرهلم و ولترای غیر خطی

3

جلیل رشیدی نیا

بررسی روش های طیفی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

4

احمد شایگان منش

کاربرد روش تفاضلات متناهی در مسائل مالی

5

مهدی نجفی خواه

کاربرد تقارن در تحلیل دستگاههای دینامیکی

6

مهدی علائیان

گرافهای فاصله متوازن

7

رحمان فرنوش

بررسی روش مدل‌پایه‌ی بوت‌استرپ با داده‌های پاسخ دودویی گم‌شده

8

محمدباقر قائمی

بررسی پایداری دستگاهای تابعی در فضاهای نرمدار

9

اسداله  آقاجانی

شرایط کافی برای وجود مدارات هموکیلینک در دستگاههای لینارد

10

غلامحسین یاری

کاربرد اندازه های اطلاع در تعیین مدل های احتمال

11

مسعود هادیان دهکردی

طرح تسهیم رازهای تصدیق پذیر توسط دنباله ها

12

محمدرضا علیرضایی

شاخص مالمکویست توسعه یافته برای پوشش عامل توازن

13

تورج نیک آزاد

روش های تکراری مختل شده با استفاده از نا متناهی عملگر

14

رضا احمدی

معرفی راهکار جایگزینی برای یک سیستم تولیدی در حال فرسوده

15

زهره مستقیم

زیر گروه تولید شده توسط کلاس های تزویج کوچک

16

سمانه مشهدی

رمزنگاری کوانتومی

17

سمیه سعیدی نژاد

ندارد
18
سیده محبوبه مولوی عرب شاهی
حل عددی معادلات هذلولوی
19
اکبر دهقان نژاد
نتایجی در معادلات کوهمولوژی

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.10943.7383.fa
برگشت به اصل مطلب