دانشکده ریاضی- کارشناسی
کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                                      
  سرفصل دروس ریاضی کاربردی                                                      برنامه هشت ترم ریاضیات و کاربردها96

 سرفصل دروس ریاضی محض                                                                          کهاد کامپیوتر و صنایع

       لیست دروس ریاضیات و کاربردها وکهاد                              برنامه هشت ترم رشته ریاضیات و کاربردها98                         
   

      اساتید مشاور سال 1393 و1394

 AWT IMAGE

دکتر سمانه مشهدی

ریاضیان و کاربردها

1393

  AWT IMAGE


دکتر اسدالله آقاجانی
ریاضیات و کاربردها
1394 

برنامه امتحانات 

 آمار دانشجویان

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.11046.20110.fa
برگشت به اصل مطلب