دانشکده ریاضی- زمینه تحقیقاتی اساتید
زمینه تحقیقاتی اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۱۷ | 

زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشکده ریاضی


 
اسدالله آقاجانی :
1. معادلات با مشتقات جزیی بیضوی نیم خطی و شبه خطی
2. اندازه های نافشردگی و کاربرد آنها در معادلات انتگرالی
 
مهدی نجفی خواه :
1. کاربرد گروه لی در تحلیل معادلات دیفرانسیل
2. تحلیل دستگاه های دینامیکی هموار
 
محمد باقر قائمی:
1. نظریه عملگرها و آنالیز تابعی
2. فضاهای متریک و نرمدار احتمالی
3. نظریه بازیها
 
زهره مستقیم:
1. گروه های متناهی
2. ترکیبیات جبری
 
سمانه مشهدی :
1. رمزنگاری کلاسیک و پیشرفته
2. رمزنگاری کوانتومی
3. رمزنگاری پسا-کوانتومی
 
رضا سعادتی:
1. آنالیز تصادفی
2. پایداری
3. توپولوژی فازی
 
جواد وحیدی:
1. ریاضیات علم کامپیوتر
2. بهینه سازی
3. آنالیز غیرخطی
 
مسعود هادیان دهکردی:
1. رمزنگاری
2. کُد گذاری و ترکیبیات
3. نظریه تحلیل اعداد و کاربردهای آن
 
زهره مستقیم :
1. گروه های متناهی
2. ترکیبیات جبری
 
رضا احمدی:
1. بهینه سازی نگهداری
2. مدل بندی تصادفی در قابلیت اعتماد
 
مهدی اعلائیان :
1. گروه های جایگشتی
2. نظریه گراف
3. کُد و رمز
 
رحمان فرنوش :
1. حل معادلات دیفرانسیل تصادفی به کمک روشهای شبیه سازی مونت کارلو
2. تجزیه و تحلیل مدلهای رگرسیون غیرخطی و سریهای زمانی مالی با داده های تصادفی و فازی
3. تجزیه و تحلیل آماری تصاویر
 
غلامحسین یاری:
1. نظریه اطلاع (انتروپی)
2. فرایندهای تصادفی
3. استنباط آماری
 
مرتضی گرشاسبی:
1. مدلسازی و برسی عددی و تحلیلی مدلهای زیستی در زمینه رهایش دارو و نفوذ و پیشرفت سرطان در بدن
2. مسائل معکوس و کاربردهای صنعتی و پزشکی آن
3. روشهای عددی حل مسائل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی و معادلات انتگرالی
 
سیده محبوبه مولوی عربشاهی
1. حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
2. تحلیل داده ها با روشهای عددی و آماری
3. مدل سازی و حل سیستم های خطی و غیر خطی
 
جلیل رشیدی نیا:
1. تقریب اسپلاین در حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال
2. تقریب سینک در حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال
3. توابع پایه ای شعاعی در حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال
 
تورج نیک آزاد:
1. باز سازی تصاویر
2. حل دستگاه های خطی و غیرخطی با داده نویز دار و روش های منظم سازی
3. قواعد توقف و پدیده نیمه همگرایی
 
سمیه سعیدی نژاد:
1. روشهای آنالیز غیرخطی در برسی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
2. اندازه نافشردگی و کاربرد آن در معادلات انتگرالی و معادلات با مشتقات جزئی
3. فضاهای شبه متریک

اکبر دهقان نژاد :
1. معادلات کوهمولوژی، برگ بندی، سیستم های دینامیکی مدرن
2. کاربرد مفاهیم هندسه در پزشکی، معماری، علوم مهندسی
3. نظریه هندسی ابرساختارها و کاربرد آنها در علوم

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.13936.33019.fa
برگشت به اصل مطلب