دانشکده ریاضی- آزمایشگاهها
آزمایشگاه های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/22 | 


 
آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی مدلسازی ریاضی

مدیر آزمایشگاه : دکتر محمد باقر قائمی

سال تاسیس: ۱۳۹۵
آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی پردازش موازی 

مدیر آزمایشگاه : دکتر رحمان فرنوش

سال تاسیس : ۱۳۸۶

 
آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی رمزنگاری و امنیت داده

مدیر آزمایشگاه : دکتر مسعود هادیان 


سال تاسیس : ۱۳۹۵
آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی امنیت داده ها و بلاک چین

مدیر آزمایشگاه : دکتر مهدی علائیان
 
سال تاسیس : ۱۳۹۷

 
آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی هندسه ی محاسباتی

مدیر آزمایشگاه : دکتر مهدی نجفی خواه

سال تاسیس : ۱۳۹۷

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19548.67447.fa.html
برگشت به اصل مطلب