دانشکده ریاضی- اخبار جاری و اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۹ | 

مواردی که دانشجویان محترم در جلسه امتحانات پایان ترم دانشکده ریاضی بایستی رعایت شود:

1- همراه نداشتن موبایل، داشتن موبایل درجلسات امتحان تقلب محسوب میگردد.

2- همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.

3-در نیم ساعت اول شروع امتحانات وپخش سئوالات خروج دانشجویان از جلسه امتحان ممنوع است.

4- پس از گذشت نیم ساعت ازورود دانشجو به جلسه امتحان ممانعت میگردد.

5- قبل از ورود محل گروه کلاسی خود را بیابید به شماره های مشخص شده صندلی خود توجه کنید .

آموزش دانشکده ریاضی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=30.6258.50051.fa
برگشت به اصل مطلب