دکتر اکبر دهقان نژاد

 | تاریخ ارسال: 1401/2/17 | 
دکتر اکبر دهقان نژاد، دانشیار

 هندسه دیفرانسیل 
 هندسه فرکتال
 متریک پذیری
 
 
 ایمیل: dehghannezhad(At)iust.ac.ir
 تلفن: 73225406 (9821+) داخلی: 5406
 فاکس: 77240302  (9821+)
 کدپستی: 1684613114
 آدرس:تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
 آدرس وب سایت : -
 آزمایشگاه مجازی
 آزمایشگاه پژوهشی
 Scopus
 Scholar
 Researchgate  

  تحصیلات | افتخارات | زمینه های تحقیقاتی | مسئولیت های اجرایی | تالیفات | آزمایشگاه تحقیقاتی | تجارب آموزشی | سوابق تدریس دانشگاهی    

  دکتری ریاضیات (هندسه توپولوژی ) دانشگاه والنسین فرانسه، سال 1385

 کارشناسی ارشد ریاضی محض (هندسه توپولوژی)  دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1373

 کارشناسی ریاضی دانشگاه یزد، سال 1369

 
 


 استاد نمونه دانشکده ریاضی دانشگاه یزد اردیبهشت 1390
 

 

  هندسه دیفرانسیل ( نظریه برگ بندی، معادلات کوهمولوژی، سیستم دینامیکی پیشرفته و ...)  

  هندسه فرکتال

  متریک پذیری

 منیفلدهای کلیفورد 

 کاربرد هندسه و نظریه ابر ساختارها در علوم ( فیزیک، شیمی، معماری، هنر، نساجی و ...)

 هندسه یادگیری عمیق
 
 

 
 مدیر گروه ریاضیات دانشکده ریاضی دانشگاه یزد 1387  الی 1389
 سرپرست تیم دانشجویی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران درسی و نهمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور ( تاریخ 22 الی 25 اردیبهشت ماه 1394 در دانشگاه یزد) کسب مدال طلا توسط آقای شهاب الدینی شعبانی، کسب مدال برنز توسط آقای مهدی مرادی و کسب رتبه تیمی هفتم
 سرپرست تیم دانشجویی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران در چهلمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور ( تاریخ 3 الی 6 شهریور ماه 1395 در دانشگاه علم و صنعت ایران) کسب برنز توسط آقای سید ماهور علویان و کسب رتبه تیمی نهم
 مدیر امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه علم و صنعت ایران، از اسفند 1397 الی 13 دی 1399.
 عضو شورای دانشگاه علم و صنعت ایران، از خرداد 1398 الی 13 دی 1399.
 عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، از خرداد 1398 الی 13 دی 1399 دارد.
 رییس کمیته آموزشی و فرهنگی شورای راهبری مدیریت  سبز  دانشگاه علم و صنعت ایران، از خرداد 1398 الی 13 دی 1399 دارد.
 مدیر فرهنگی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران، از مهر 1394 الی مهر ماه 1398.
 مدیر گروه ریاضی محض دانشکده ریاضی دانشگاه یزد 1389  الی 1391
 مدیر دفتر روابط علمی و بین المللی دانشگاه یزد  1391  الی 1393
 عضو کار گروه جذب دانشکده ریاضی دانشگاه یزد (   1388   الی 1393)
دبیر اجرایی همایشهای دانشگاه یزد 1391  الی1393
 بعنوان دبیر اجرایی کلیه همایشهای دانشگاه یزد، مشارکت در انجام همایشهای انجام شده در دانشگاه یزد (کنفرانس فیزیک ایران، شهریور 1391- اولین کنفرانس فناوری های معدنکاری ایران ، شهریور 1391- همایش ملی خانواده و امنیت، اردیبهشت 1392- دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور 1392- شانزدهمین کنگره شیمی ایران، شهریور 1392- همایش ملی علوم مهندسی آبخیزداری ایران، آبان 1392- سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان‌های گرد وغبار، دی 1392- همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری، اردیبهشت 1393).
 عضو شورای سیاست گزاری توسعه آموزش عالی در دانشگاه یزد 1390 الی1393
 عضو شورای پژوهشی دانشگاه یزد  1391 الی1393
  

 

 
► A. Dehghan Nezhad, "Tangency of fuzzy topological ", The 10th Seminar on Math. Analysis and Application, Department of Mathematics, Vali-e-Asr University, Rafsenjan, February 9&10 (2000). 
► A. Dehghan Nezhad, " The Seventeen type of two-dimensional periodic patterns in Islamic-Persian Art ",International conference of mathematics for All, Kordestan University, Kordestan, Iran, 10 & 11 July (2000) (Persian).  
► B. Davvaz, A. Dehghan Nezhad, "Chemical examples in hypergroups", The 31th Iranian Mathematics Conference, University of Tehran, Iran, 27-30 August (2000). 
► A. Dehghan Nezhad, "A relationship between classical tessellation and three manifolds", First Seminar on Geometry and Topology, 14 & 15 January 2001, Tabriz, Iran. 
► A. Dehghan Nezhad, "Research in mathematical methods of the existing geometrical designs and applications in Islamic-Iranian art tiling", Second Congress of History of Iranian Architecture and Urbanism, Bam citadel, Kerman, Iran, April 14-18 (1999), (Persian).
► A. Dehghan Nezhad, "Fuzzy Sg-compact set in fuzzy topological spaces", The 11th Seminar on Math. Analysis and Application, Iran, Yazd University, Yazd, February 3 & 4, 5 (2001).
► A. Dehghan Nezhad, " The concept to three-manifolds in graph theory ", The International Conference in Graph Theory, The University of Auckland, New Zealand, 10- 16 Dec (2000). 
► Participation in l'Ecole C.I.M.P.A. de Marrakech, (Maroc), " Géométrie et Topologie Différentielle; Géométrie Algorithmique ", 17-29 Mai (2004). 
► A. Dehghan Nezhad, "Hypergroupe et applications ", Conference in Lamav, The University of Valenciennes, France, 21 June (2006). 
► Akbar Dehghan Nezhad, "An introduction on cohomological equation and Cohomology-free ", The 38th Annual Iranian Mathematics conference, 3-6 September 2007, University of Zanjan, Iran, 308-310. 
►  Akbar Dehghan Nezhad, " On the cohomological equations for some solvmanifolds", Extended Abstracts of 39th Annual Iranian Mathematics Conference 24-27 August 2008, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, I.R.Iran. 
►  Akbar Dehghan Nezhad, "The leafwise Dolbeault cohomology on some solvmanifolds ", Eight seminar of differential equations dynamical systems and their applications , Isfahan University of technology, Isfahan, Iran, July 19-21, 2008, (124-127). 
►  A. Dehghan Nezhad, " The 17 wallpaper groups ", The 10th Iranian Mathematics Education Conference, Yazd, Iran, Aug. 2008.
► Akbar Dehghan Nezhad and Arefeh Torki Bioki, "A Generalization of the Zig-Zag Lemma", The 22th Iranian Algebra Seminar, 31-2Jan-Feb 2012, University of Sabzevar, Iran.
► Akbar Dehghan Nezhad, "Some Recent Results and Questions Concerning The
Cohomological equations", The Seventh seminar on Geometry and Topology 29-30 January 2014, Iran University of Science and Technology, Tehran, I.R.Iran, Invited Speaker (30 minutes talk).
► Akbar Dehghan Nezhad and Saman Shahriyari, “Some results on $Phi $-reflexive property”, The 46th Annual Iranian Mathematics Conference (AIMC 46), August 25-28, 2015 in Yazd, Iran.
► Akbar Dehghan Nezhad and Saman Shahriyari, “ Riemannian Pseudomonoids”,  The 9th  Seminar on Geometry and Topology‎, ‎26-27 July‎, ‎2017 in University of Maragheh, Maragheh, Iran 
► Akbar Dehghan Nezhad and Shiva Fatehi borujeni, “Diffeological Generalized Group”,  The 9th Seminar on Geometry and Topology‎, ‎26-27 July‎, ‎2017 in University of Maragheh, Maragheh, Iran.
► Akbar Dehghan Nezhad and Saman Shahriyari, “Homotopy Theory of Pseudomonoids”, The 48th Annual Iranian Mathematics Conference (AIMC 48), August 22-25, 2017 in Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran.
► Akbar Dehghan Nezhad and Mohamadali Rastegar, “The Role of Differential Geometry to some Aerospace optimization(time) Problems", 26th Annual International Conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers,
April 24-26 2018.
► Akbar Dehghan Nezhad and Alireza Ahmadi, “Cohomology theories and sheaves on diffeological spaces”, The 49th Annual Iranian Mathematics Conference (AIMC 49), August 23-26, 2018 , in Iran University of Science and Technology, Tehran, I.R. Iran. 
► Akbar Dehghan Nezhad and Sareh Bizavi, “An approach to $S$-(co)homological theory‎”, The 49th Annual Iranian Mathematics Conference (AIMC 49), August 23-26, 2018 , in Iran University of Science and Technology, Tehran, I.R. Iran. 
► A. Dehghan Nezhad, "A relationship between classical tessellation and three manifolds", Proceeding, First Seminar on Geometry and Topology, 14 & 15 January 2001, Tabriz, Iran.  
► M. Bozorg , Sher ali Hanif  D., Davison E. J., Ali Delavar-Khalafi and A. Dehghan Nezhad, "Parameter stability margins for polynomial uncertainty structures, : a Polynomial Programming Approach", 2005 IFAC Word Congress, Prague, July 2005, Topic 2.5, Paper code MOAO1-TP:10.
► A. Dehghan Nezhad, "Color Tiling in Islamic-Persian Pattern", Proceeding of 12th Algebra Seminar, Department of Mathematics. Shaid Beheshti University, Tehran, Iran, March 28-29 (2000).
► A. Dehghan Nezhad, "Fuzzy Sg-compact set in fuzzy topological spaces", Proceeding of the 11th Seminar on Math. Analysis and Application, Iran, Yazd University, Yazd, February 3 & 4, 5 (2001).
 
►  اکبر دهقان نژاد و سعیده حمایت  " مباحثی درهندسه‌ی الگوهای پراش اشعه  X  از شبه‌بلورها " دومین همایش ملی پژوهشی¬های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک، دوم بهمن 1393 دانشگاه تهران.  
 


 آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی هندسه محاسباتی
 
 


 تدریس دروس کارشناسی ریاضی :
       
هندسه دیفرانسیل موضعی و سرتاسری -   مبانی هندسه و سیستم های دینامیکی مقدماتی  -  توپولوژی عمومی  -  جبر خطی معادلات دیفرانسیل معمولی   - تاریخ علم ریاضی  -  ریاضی عمومی یک و دو و سه  -  توابع مختلط - مبانی ریاضی - جبر خطی
 تدریس دروس کارشناسی ارشد :
       
منیفلد مختلط -   منیفلد یک-    منیفلد دو ( هندسه ریمانی) -   توپولوژی دیفرانسیل   - توپولوژی جبری 1
 تدریس دروس دکتری تخصصی :
      نظریه کوهمولوژی دو رام منیفلدها و کلاف های برداری   - کلاف های اصلی و کلاس مشخصه ها    - مباحثی در هندسه ( سیستم های دینامیکی مدرن، نظریه برگ بندی، معادلات کوهمولوژی و ...)
 
 


 تدریس در دانشگاههای (علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب و شمال تهران، دانشگاه شاهرود ) سالهای بین 1371-1373 بعنوان مدرس ریاضیاستادیار دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش 1390-1387

 عضو هیات علمی دانشکده ریاضی دانشگاه یزد از سال 1374 تا سال 1393( از سال 1374 الی 1385 بعنوان مربی، از سال 1385 الی 1392  بعنوان استادیار و از سال 1392 الی 1394 بعنوان دانشیار)
 تدریس و تحقیق در دانشگاه والنسین فرانسه در سال تحصیلی 2006 الی 2007
 عضو هیات علمی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران از سال 1393 الی ادامه دارد.
  

دفعات مشاهده: 1959 بار   |   دفعات چاپ: 113 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر