دکتر محمد باقر قائمی

 | تاریخ ارسال: 1401/2/18 | 
دکتر محمد باقر قائمی، دانشیار

 آنالیز تابعی ( نظریه عملگرها)
 فضاهای احتمالی متری و نرمدار
 معادلات با مشتقات جزئی آنالیز غیرخطی

 
 ایمیل: mghaemi(At)iust.ac.ir
 تلفن: ۷۳۲۲۵۴۱۲ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۱۲
 فاکس: ۷۷۲۴۰۳۰۲  (۹۸۲۱+)
 کدپستی: ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴
 آدرس:تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
 آدرس وب سایت : http://Webpages.iust.ac.ir/mghaemi
 آزمایشگاه مجازی
 آزمایشگاه پژوهشی
 Scopus
 Scholar
 Researchgate  

  تحصیلات | افتخارات | زمینه های تحقیقاتی | مسئولیت های اجرایی | تالیفات | آزمایشگاه تحقیقاتی | تجارب آموزشی | سوابق تدریس دانشگاهی    

  دکتری ریاضی، رشته تحصیلی آنالیز تابعی، محل تحصیل دانشگاه گلاسگو انگلستان ، تاریخ اخذ: ۲۰۰۰

 فوق لیسانس ریاضی، رشته تحصیلی آنالیز محل تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد، تاریخ اخذ: ۱۳۶۸

 لیسانس ریاضی، رشته تحصیلی دبیری ریاضی، محل تحصیل دانشگاه مشهد، تاریخ اخذ  :۱۳۶۶
 
  

 


  آنالیز تابعی ( نظریه عملگرها)

  فضاهای احتمالی متری و نرمدار

  معادلات با مشتقات جزئی آنالیز غیرخطی
 
 

 
 مدیر فرهنگی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران.

 مدیر گروه ریاضی محض دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
  

 

 
Advance in Matrix Inequalities
 


Spectral Theory of Linear Operators: by Mohammad Bagher Ghaemi
Publisher: Lap Lambert Academic Publishing (۲۰۰۹-۱۱-۱۲).
 
 
 


 مدیر مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی مدل سازی ریاضی
 
 


 ریاضی ۱، دانشکده مهندسی، دانشگاه علم صنعت ایران دوره کارشناسی 
 آنالیز ۱، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم صنعت ایران دوره کارشناسی
 آنالیز ۲ دانشکده ریاضی، دانشگاه علم صنعت ایران دوره کارشناسی
 معادلات دیفرانسیل، دانشکده مهندسی، دانشگاه علم صنعت ایران دوره  کارشناسی
 مبانی ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم صنعت ایران دوره کارشناسی
 توابع مختلط، دانشکده ریاضی، دانشگاه بیرجند دوره کارشناسی
 آنالیز حقیقی، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم صنعت ایران دوره کارشناسی ارشد
 آنالیز تابعی، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم صنعت ایران دوره کارشناسی ارشد
 حساب تغییرات و بهینه سازی ۱ دانشکده ریاضی، دانشگاه علم صنعت ایران دوره دکتری
 حساب تغییرات و بهینه سازی ۲ دانشکده ریاضی، دانشگاه علم صنعت ایران دوره  دکتری
  آنالیز تابعی ۲ دانشکده ریاضی، دانشگاه علم صنعت ایران دوره دکتری

 
 


  

دفعات مشاهده: 1746 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر