دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- دکتر مسعود هادیان
دکتر مسعود هادیان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/26 | 
دکتر مسعود هادیان، استاد

 طرحهای تقسیم راز
 امضاهای عددی
 خمهای بیضوی

 
 ایمیل: mhadian(At)iust.ac.ir
 تلفن: ۷۳۲۲۵۴۶۹ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۶۹
 فاکس: ۷۷۲۴۰۳۰۲  (۹۸۲۱+)
 کدپستی: ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴
 آدرس:تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
 آدرس وب سایت :-
 آزمایشگاه مجازی
 آزمایشگاه پژوهشی
 Scopus
 Scholar
 researchgate  

  تحصیلات | افتخارات | زمینه های تحقیقاتی | مسئولیت های اجرایی | تالیفات | آزمایشگاه تحقیقاتی | تجارب آموزشی | سوابق تدریس دانشگاهی    

  دکتری ریاضی، رشته تحصیلی نظریه اعداد، محل تحصیل انگلستان ، تاریخ اخذ: ۱۳۷۸

 فوق لیسانس دانشگاه مازندران ۱۳۶۴

 کارشناسی دانشگاه شیراز ۱۳۵۷

 
  

 


  طرحهای تقسیم راز

  امضاهای عددی

  خمهای بیضوی
 
 

 
 ۱۳۶۸تا ۱۳۷۴ مدیر کل امور آموزش دانشگاه

 ۱۳۸۳تا ۱۳۸۵ معاون پژوهشی دانشکده

 از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ رئیس دانشکده ریاضی

 از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ معاون آموزش دانشگاه

 ۱۳۸۹ رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 
  

 

 
  • معادلات دیفرانسیل
  • حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد ۲ 
  • حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد ۱
  • نظریه گراف
 


 مدیر مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی رمزنگاری و امنیت داده
 
 


 
 
 


  دانشیار ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران

  استادیار ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران
  TAدر مقطع کارشناسی، دانشگاه لافبورو، انگلستان

  مدرس ریاضی، دانشگاه علم و صنعت (دانشگاه علم و صنعت)، تهران، ایران

  TA در مقطع کارشناسی، دانشگاه صنعتی شریف تهران، ایران
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19602.67145.fa.html
برگشت به اصل مطلب