دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- فرصت مطالعاتی
فرصت مطالعاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/21 | 

 
         

 
فرصت مطالعاتی دکتر اسداله آقاجانی، سال ۱۳۹۱

Title: Free Boundary Problems
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 
 

 

فرصت مطالعاتی کوتاه مدت، دکتر اسداله آقاجانی، سال ۱۳۹۳ 
 
Title: Free Boundary Problems and Related Topics
University of Cambridge, United Kingdom

 
فرصت مطالعاتی، دکتر اسداله آقاجانی، هم اکنون  
 
Title: Nonlinear Partial Differential Equations
Aalto University, Finland
 

 
سفر تحقیقاتی، دکتر رضا سعادتی، سال ۱۳۹۸
 
Title: Some lectures and Research on Inequalities in C*-algebras
South Korea
 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19697.68271.fa.html
برگشت به اصل مطلب