دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- هیئت تحریریه مجلات علمی
هیئت تحریریه مجلات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/21 | 

 
اساتید حاضر در فهرست هیئت تحریریه مجلات در ادوار مختلف 
  
 
                      
 
دکتر رضا سعادتی، هیئت تحریریه مجلات  
 
The Journal of Nonlinear Science and Applications, ISSN: ۲۰۰۸-۱۸۹۸
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, ISSN: ۲۰۰۸-۶۸۲۲
Iranian Journal of Fuzzy Systems, ISSN: ۱۷۳۵-۰۶۵۴
Applied Mathematics & Information Sciences, ISSN: ۱۹۳۵-۰۰۹۰
 
 
دکتر مهدی علائیان، هیئت تحریریه مجلات  
 
Journal of Algebra and Related Topics, ISSN: ۲۳۴۵-۳۹۳۱
Transactions on Combinatorics, ISSN: ۲۲۵۱-۸۶۵۷
Mathematical Sciences, ISSN: ۲۲۵۱-۷۴۵۶
 
دکتر اسداله آقاجانی، هیئت تحریریه مجلات
 
Bulletin of the Iranian Mathematical Society, ISSN: ۱۷۳۵-۸۵۱۵
Mathematical Sciences, ISSN: ۲۲۵۱-۷۴۵۶
 


 
دکتر جواد وحیدی، هیئت تحریریه مجلات
 
Journal of Mathematics and Computer Science, ISSN: ۲۰۰۸-۹۴۹X
The Journal of Nonlinear Science and Applications (JNSA), ISSN: ۲۰۰۸-۱۸۹۸ 

دکتر محمد باقر قائمی، هیئت تحریریه مجله
 
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
ISSN: ۲۰۰۸-۶۸۲۲ 

 
دکتر تورج نیک آزاد، هیئت تحریریه مجله

Bulletin of the Iranian Mathematical Society
ISSN: ۱۷۳۵-۸۵۱۵

 

 
دکتر خسرو مالک نژاد، سر دبیر مجله
Mathematical Sciences
 ISSN: ۲۲۵۱-۷۴۵۶


 

 
زنده یاد دکتر عبداله شیدفر هیئت تحریریه مجله
 
Mathematical Sciences
 ISSN: ۲۲۵۱-۷۴۵۶
 

 
دکتر جلیل رشیدی نیا هیئت تحریریه مجله
Mathematical Sciences
 ISSN: ۲۲۵۱-۷۴۵۶


Bulletin of the Iranian Mathematical Society
ISSN: ۱۷۳۵-۸۵۱۵

 
دکتر مهدی نجفی خواه هیئت تحریریه مجله
 
Mathematical Sciences
ISSN: ۲۲۵۱-۷۴۵۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19698.68272.fa.html
برگشت به اصل مطلب