دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال اول 1401-1400
دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
 دانشجویان رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی ورودی ۱۴۰۰
 
 
دانشجویان رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی ورودی ۱۴۰۰
آمار ریاضی
عاطفه عسگری‌نیا
معدل نیمسال: ۱۷.۵
آمار ریاضی

محدثه کفایتی
معدل: ۱۷.۵
بهینه‌سازی
سمیرا طالبی انارکی
معدل نیمسال: ۱۹.۵۵
رمز و کد
حانیه معارف
معدل نیمسال: ۱۷
آنالیز
مریم قاضی زاهدی
معدل نیمسال: ۱۷

هندسه (توپولوژی)

معصومه اکبری
معدل نیمسال: ۱۷

جبر
محمدرضا فراهانی
معدل نیمسال: ۱۴.۵
آنالیز عددی
رضا شهابی فر
معدل نیمسال:۱۸.۸۷

 

دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده ریاضی رشته علوم کامپیوتر در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 
دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده ریاضی رشته علوم کامپیوتر 
در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ورودی
۹۹
ورودی
۱۴۰۰
رتبه اول
علیرضا بیرک ابادی
معدل نیمسال:
۱۹/۱۰ 

نازنین زارعی راد
معدل نیمسال:
۱۸/۴۲ 
رتبه دوم
سیده کیانا هاشمی
معدل نیمسال:
۱۸/۷۱

عماد حیدری میاندواب
معدل نیمسال:
۱۸/۱۲
رتبه سوم
نرگس قنبری گرجی
معدل نیمسال:
۱۸/۵۹ 

محمدسعید ارونقی
معدل نیمسال:
۱۸/۱۰ 

دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده ریاضی رشته ریاضیات و کاربردها  در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 
دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده ریاضی رشته ریاضیات و کاربردها 
در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ورودی
۹۷
ورودی
۹۸
ورودی
۹۹
ورودی
۱۴۰۰
رتبه اول
محدثه خوشنویسان
معدل نیمسال:
۱۹/۰۶

سجاد حیدری نژاد
 معدل  نیمسال:
۱۹/۱۷
اکبری مهدی
معدل نیمسال:
۱۷/۴۱
مرتضی قندچی
معدل نیمسال:
۱۸/۷۵
رتبه دوم
مینا اسمعیلی باجگانی
معدل نیمسال:
۱۸/۷۷

نگین نوری خانی
معدل نیمسال:
۱۷/۹۸
فاطمه دهقانی اشکذری
معدل نیمسال:
۱۷/۲۶
مونس لطیفی مقدم
 معدل نیمسال:
۱۸/۲۹
رتبه سوم
مهراب رجبی قلج قشلاقی
معدل نیمسال:
۱۸/۶۹

پریا کاظمی
معدل نیمسال:
۱۷/۴۳
علی گلستانی عراقی
معدل نیمسال:
۱۷/۱۰

شکوفه عبداللهی ازگمی
معدل نیمسال:
۱۸/۰۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.20010.71255.fa.html
برگشت به اصل مطلب