دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- دانشجویان ممتاز دانشکده ریاضی در جشن سال ۱۴۰۱
دانشجویان ممتاز دانشکده در جشن ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
برگزیده المپیاد 
نام و نام خانوادگی  مقطع رتبه نهایی
سهند محمودیان کارشناسی رتبه ۷
ممتازین با شاخص های بین المللی 
صفورا رضایی ادریانی دکتری ورودی ۹۹ ریاضی محض -آنالیز
محمدرضا فراهانی  کارشناسی ارشد  ریاضیات و کاربردها -جبر
ممتاز پژوهشی 
نام و نام خانوادگی  مقطع رشته
صفورا رضایی ادریانی دکتری ورودی ۹۹ ریاضی محض -آنالیز 
زهرا عبدی نژاد دکتری ورودی ۹۹ ریاضی محض -آنالیز 
محمدرضا فراهانی  کارشناسی ارشد  ریاضیات و کاربردها -جبر
ممتازین آموزشی

سجاد حیدری نژاد
کارشناسی ورودی ۹۸
ریاضیات و کاربردها

محمد صالح جریره
کارشناسی ورودی ۹۹
ریاضیات و کاربردها

مرتضی قندچی
کارشناسی ورودی ۱۴۰۰
ریاضیات و کاربردها

سمیرا انارکی طالبی
کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰
ریاضی کاربردی- بهینه سازی

مصطفی داروغه
دکتری ورودی ۹۹
ریاضی محض -جبر
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.20012.71257.fa.html
برگشت به اصل مطلب