دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال اول 1402-1401
دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
  دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده بر اساس معدل نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح زیر است.
 
کاظم فرقانی
ورودی ۱۴۰۱
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۲۶
فاطمه عبدالهی
ورودی ۱۴۰۱
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۸/۵۳
ایمان قادر
ورودی ۱۴۰۱
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۸/۱۹
درسا عبدی
ورودی ۱۴۰۰
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۵۹
ایلیا فرهنگ فر
ورودی ۱۴۰۰
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۳۳
طاها حسین پوراصلی
ورودی ۱۴۰۰
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۰۵
احسان اسپندار
ورودی ۹۹
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۷۵
مهدی اسداله زاده
ورودی ۹۹
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۱۹
اوا محسنی
ورودی ۹۹
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۸/۹۶
 
نفیسه جلیلوند
ورودی ۱۴۰۱
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۱۱
 
علیرضا خادم دقیق
ورودی ۱۴۰۱
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۱۰
ملینا رضائیان
ورودی ۱۴۰۱
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۸۹
 
بهنام رسولی امیرابادی
ورودی ۱۴۰۰
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۴۳
مریم خواجوی سما
ورودی ۱۴۰۰
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۴۶
 
سارا نکونظر
ورودی ۱۴۰۰
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۶/۴۲
 
ایدا محمودی
ورودی ۹۹
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۹/۲۹
 
محمدصالح جریره
ورودی ۹۹
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۴۸
ارمان بهزادپور
ورودی ۹۹
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۹۸
 
سجاد حیدری نژاد
ورودی ۹۸
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۹/۸۰
سیدعلیرضا قریشی
ورودی ۹۸
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۱۲
نگین نوری خانی
ورودی ۹۸
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۶/۸۶
 
اریا باقری ولوجردی
ورودی ۹۷
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۹/۴۱
رهام خوشبخت مروی
ورودی ۹۷
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۴۱
مینا اسمعیلی باجگانی
ورودی ۹۷
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۴۰


   دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد دانشکده بر اساس معدل نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح زیر است.

 
زهرا نظری قادیکلائی
آمار ریاضی
ورودی ۱۴۰۱
معدل: ۱۸
زهراسادات
 حاجی‌ سیدحسن

آنالیز عددی
ورودی ۱۴۰۱
معدل: ۱۹
فاطمه شکرریزفومنی
بهینه‌سازی
ورودی ۱۴۰۱
معدل: ۱۸
فاطمه جعفری
رمز و کد
ورودی ۱۴۰۱
معدل: ۱۸.۲۵
الهام ابراهیمی
جبر    
ورودی ۱۴۰۱
معدل: ۱۶
زهرا خدائی
آنالیز    
ورودی ۱۴۰۱
معدل: ۱۷
فاطمه رمضانی
هندسه (توپولوژی)
ورودی ۱۴۰۱
معدل: ۱۵
سیدعلی موشح
هندسه (توپولوژی)
ورودی ۱۴۰۱
معدل: ۱۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.20013.71258.fa.html
برگشت به اصل مطلب