آخرین اخبار
Latest News
رویداد ها
Events
26 شهریورماه
شروع انتخاب واحد
1 مهرماه
شروع کلاس ها
8 مهرماه
حذف و اخذ
15 مهرماه
حذف اضطراری
14 دی ماه
پایان کلاس‌ها
23 دی ماه
شروع امتحانات
14 بهمن ماه
پایان مهلت قفل نمرات
آموزش
Education
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : رباب رجب زاده عنوان پایان نامه :تقارن لی برای معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزیی ازمرتبه کسری کاربرد تقارن ...
دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی : مینا مقدم زآباد ی عنوان پایان نامه :نظریه های کوهمولوژی از ساختارهای هندسی و جبری مبتنی بر محاسبات کسری ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :منصور غفارنژاد عنوان پایان نامه :نهان نگاری تصویری در حوزه موجک گسسته براساس کدگذاری B‏CH استاد راهنما:  ...
دفاعیه کارشناسی‌ارشد
نام و نام خانوادگی : زهرا حیدری عنوان پایان نامه :رویکردی جدید بر هندسه مختلط‌گونه استاد راهنما:  آقای دکتر اکبر دهقان نژاد ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :معصومه اکبری عنوان پایان نامه :برخی از مباحث حساب دیفرانسیل و انتگرال کواترنیون‌ها استاد راهنما:  آقای دکتر اکبر ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :علیرضا ثقفی عنوان پایان نامه : تعیین ضرایب واکنش مجهول در یک مسئله کران متحرک سهموی استاد راهنما: ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :محدثه کفایتی عنوان پایان نامه : بررسی مدل های نگهداری پیشگیرانه دو متغیره استاد راهنما: دکتر رضا احمدی ...
دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی : مرتضی العلاق عنوان پایان نامه : حرکت گروه های جایگشتی استاد راهنما: دکتر مهدی علائیان زمان دفاع: چهارشنبه ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
Research and technology achievements
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان