آخرین اخبار
Latest News
رویداد ها
Events
15بهمن ماه1402
شروع انتخاب واحد
21بهمن ماه 1402
شروع کلاس ها
28 بهمن ماه 1402
حذف و اخذ
5 اسفندماه 1402
حذف اضطراری
17خرداد ماه 1403
پایان کلاس‌ها
26 خردادماه 1403
شروع امتحانات
20 تیر ماه 1403
پایان مهلت قفل نمرات
آموزش
Education
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : محمد آزادمرزابادی رشته : ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی استاد راهنما : جناب آقای دکتر جلیل رشیدی نیا عنوان ...
دفاعیه دکتری
 نام و نام خانوادگی: زهره رسایی عنوان پایان نامه : مدل بندی میانگین باقی مانده طول عمر تعمیم یافته و بهینه سازی نگهداری ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :عاطفه عسگری نیا عنوان پایان نامه :موضوع میانگین باقیمانده طول عمر سیستم بر اساس شرایط محیطی  استاد ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :درسا خدمتی عنوان پایان نامه :مدل بندی قابلیت اعتماد سیستم قابل تعمیر با در نظر گرفتن متغیر ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :زهرا جمشیدی عنوان پایان نامه :تشخیص خودکار محل ضایعه مغزی در تصاویرMRIبه کمک شبکه عصبی YOLO استاد ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :مجتبی رجبی  عنوان پایان نامه :هوش مصنوعی و بلاکچین در بازار های مالی استاد راهنما:آقای دکتر رحمان فرنوش  ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :حمید رضا کرباسیان عنوان پایان نامه :هم¬ارزی هموتوپی درتصاویر دیجیتال محدود استاد راهنما:آقای دکتر مهدی نجفی خواه ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :محمد پالش عنوان پایان نامه : یک روش نهان‌نگاری ظرفیت بالا بر اساس فشرده‌سازی داده‌های رمزنگاری شده و لبه‌یاب ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
Research and technology achievements
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان