دکتر سمانه مشهدی

 | تاریخ ارسال: 1401/2/5 | 
  دکتر سمانه مشهدی، استادیار

رمزنگاری کلاسیک و پیشرفته
رمزنگاری کوانتومی
رمزنگاری پسا-کوانتومی

                                                      
 ایمیل: smashhadi(At)iust.ac.ir
 تلفن: 73225463 (9821+) داخلی: 5463
 فاکس: 77240302  (9821+)
 کدپستی: 1684613114
 آدرس:تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و
      صنعت ایران
 آدرس وب سایت : http://webpages.iust.ac.ir/smashhadi
 آزمایشگاه مجازی
 آزمایشگاه پژوهشی
 Scopus
 Scholar
 Researchgate   

    

  تحصیلات | افتخارات | زمینه های تحقیقاتی | مسئولیت های اجرایی | تالیفات | آزمایشگاه تحقیقاتی | تجارب آموزشی | سوابق تدریس دانشگاهی    

  دکترای ریاضی محض (گرایش رمزنگاری) از دانشگاه علم و صنعت ایران - 1387

 کارشناسی ارشد ریاضی محض (گرایش آنالیز ریاضی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1384

 کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه علم و صنعت ایران - 1382

 
  دانشجوی ممتاز و رتبه اول کارشناسی فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد
 

 دانشجوی نخبه دکتری
 

 فارغ التحصیل رتبه اول دکتری
 

 اتمام دوره دکتری در 2.5 سال
 

 دریافت بورس تحصیلی دوره دکتری
 

 


  رمزنگاری کلاسیک و پیشرفته

  رمزنگاری کوانتومی

  رمزنگاری پسا-کوانتومی
 
 

 
  

 

 

•  Security of e-mail, 1^th National Conference on Mathematics and its Applications in Engineering Science, 22-23 February, 2012, Juybar University, Iran.
•  Analysis of Hsu et al's scheme, The 〖44〗^th Annual Iranian Mathematics Conference, 27-30 August 2013, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
•  Generalization of threshold proxy signature scheme, The 〖44〗^th Annual Iranian Mathematics Conference, 27-30 August 2013, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
•  A secret sharing scheme based on Jordan matrix. 5^thIranian Conference on Applied Mathematics, 2-4 September, 2013, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
•  A linear secret sharing scheme based on connected graphs. 2^th Iranian Conference on algebraic graph and 3^th Iranian Conference on Chemical graph theory, 2-4 September, 2013, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
•  Combinatorial theory and modern cryptography, The 38th Iranian International Conference on Mathematics, 2007. (with M. Hadian)
•  Application of mathematics and cryptology in international relationships, 41th Iranian International Conference on Mathematics, 12-15 September 2010, University of Urmia, Urmia, Iran.
•  Application of mathematics in astronomy and engineering science, The 1st National Congress on the Effect of Mathematics Development of Sciences, 2011.
•  Application of number theory in cryptography, The 4th Mathematics Annual National Conference of PNU, 25-26 September 2011, Ardabil, Iran. (with M. Abdi)
•  Design of a proxy signature based on discrete logarithm problem, The 4th Mathematics Annual National Conference of PNU, 25-26 September 2011, Ardabil, Iran.
•  Application of mathematics in policy, The 4th Mathematics Annual National Conference of PNU, 25-26 September 2011, Ardabil, Iran.
•  Application of elliptic curves in electronic commerce, The 4th Mathematics Annual National Conference of PNU, 25-26 September 2011, Ardabil, Iran. (with M. Abdi)
•  Security of e-mail, 1^th National Conference on Mathematics and its Applications in Engineering Science, 22-23 February, 2012, Juybar University, Iran
•  Analysis of Hsu et al's scheme, The 〖44〗^th Annual Iranian Mathematics Conference, 27-30 August 2013, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
•  Generalization of threshold proxy signature scheme, The 〖44〗^th Annual Iranian Mathematics Conference, 27-30 August 2013, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
•  A secret sharing scheme based on Jordan matrix. 5^thIranian Conference on Applied Mathematics, 2-4 September, 2013, Bu-Ali Sina  University, Hamadan, Iran.
•  A linear secret sharing scheme based on connected graphs. 2^th Iranian Conference on algebraic graph and 3^th Iranian Conference on   Chemical graph theory, 2-4 September, 2013, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

 


 


 آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی رمزنگاری و امنیت داده  
 
 


 مبانی رمز نگاری 
 نظریه اعداد
 آنالیز ریاضی 1و 2
 جبر خطی
 ریاضیات گسسته 
 مبانی ریاضی
 ریاضی عمومی 1
 معادلات دیفرانسیل
 
 


 استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش 1390-1387

 استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1390 
  

دفعات مشاهده: 3083 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر