دکتر مهدی علائیان

 | تاریخ ارسال: 1401/2/21 | 
دکتر مهدی علائیان، استاد

گروه های جایگشتی
نظریه گراف
نظریه کدگذاری
                                            
 ایمیل: alaeiyan(At)iust.ac.ir
 تلفن: ۷۳۲۲۵۴۲۰ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۲۰
 فاکس: ۷۷۲۴۰۳۰۲  (۹۸۲۱+)
 کدپستی: ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴
 آدرس:تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
 آدرس وب سایت : http://webpages.iust.ac.ir/alaeiyan
 آزمایشگاه مجازی
 آزمایشگاه پژوهشی
 Scopus
 Scholar
 Researchgate  

  تحصیلات | افتخارات | زمینه های تحقیقاتی | مسئولیت های اجرایی | تالیفات | آزمایشگاه تحقیقاتی | تجارب آموزشی | سوابق تدریس دانشگاهی    

 

 

 دکترای : ریاضی محض (گرایش جبر) از دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۷۷

 کارشناسی ارشد: ریاضی محض (گرایش جبر) از دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳۷۳
 

 کارشناسی : ریاضی ،رشته تحصیلی دبیری ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد  ۱۳۶۶


 
   استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۷۸ 

 پژوهشگر نمونه و برتر در استان مازندران در سال ۱۳۸۲
 
 

 


  گروه های جایگشتی

  نظریه گراف

  نظریه کدگذاری

 
 

 
  رئیس دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران از ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ تا کنون
  رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران - واحد نور از ۱۳۹۳/۰۲ تا کنون
  مشاور فن آوری رئیس سازمان امور دانشجویان کشور و عضو شورای فن آوری اطلاعات سازمان امور دانشجویان کشور از ۲۹/۲/۲۳ به مدت ۲ سال
  معاون آموزشی دانشکده ریاضی دانشگاه علم وصنعت از ۸۹/۹/۲۰ به مدت ۲ سال
  رئیس واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران از ۵/۸/۷۸ الی ۲۵/۸/۸۴
  مسئول هماهنگی واحدهای اقماری دانشگاه علم و صنعت ایران از ۲۹/۸/۸۴ به مدت ۲ سال
  دبیر ھمایش ھای انجمن ھای علمی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران از ۷۸/۷/۲۹ به مدت ۲ سال
  عضو کارگروه ارتباط با صنعت وزارت علوم به عنوان مسئول وزارت نفت از ۹۰/۱۱/۱
  عضو کمیته تخصصی فنی مھندسی صندوق حمایت از پژو ھشگران و فن آوارن کشور از ۹۱/۱/۱۵
  عضو کمیته کارگروه به ھنگام سازی محتوای دروس و ارزیابی کیفیت گروه ھای آموزشی دانشگاه علم وصنعت ایران
  عضو کمیته منتخب دانشکده ریاضی دانشگاه علم وصنعت ایران
  مدیر رایانه‌ای هیئت نظارت بر شمارش آرای سومین دوره‌‌ی شورای شهر تهران
  استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴
  عضو شورای پژوهشی و فناوری استان مازندران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
  عضو کمیته علمی پژوهشی برق منطقه‌ای مازندران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
  عضو کمیته تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه علم وصنعت ایران از سال ۱۳۸۳ (دو دوره)
  نماینده انجمن ریاضی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷
  مدیر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۸۰
  اجرای ۳ طرح پژوهشی مدیریتی کاربردی در زمینه فناوری اطلاعات و توسعه آموزشی
  عضو کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۲/۲/۳۱
  مشاور فن آوری رئیس سازمان امور دانشجویان کشور و عضو شورای فن آوری اطلاعات سازمان امور دانشجویان کشور از ۱۳۹۲/۲/۲۳ تا ۱۳۹۴/۲/۲۳
  عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۲/۲/۳۱
  عضو هیآت ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران از ۱۳۹۷/۶/۱۵  
  عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی خارجی The Montana Mathematics Enthusiast انتشارات دانشگاه مونتانای آمریکا از ۱۳۸۵ تا کنون      
 عضو هیأت تحریریه مجله های Mathematical Sciences (ISI) و Transactions on Combinatorics(ISI) از ۱۳۸۶ تاکنون  
  عضو هیأت تحریریه مجله علمی و پژوهشی دانشگاه داخلی Journal of Algebra and Related Topics 
  دبیر اولین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات در سال ۱۳۹۵   
  مسئول کمیته دانشجویی ستاد گرامیداشت ایام ا... دهه فجر شهرستان نور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵   
  عضو تخصصی کمیته علمی انجمن رمز ایران از ۱۳۹۵/۱۱/۴ تا کنون   
  دبیر دومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات در سال ۱۳۹۶ ۲۰
  دبیر سومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات در ۱۳۹۷   
 
  

 

 

  • ریاضی عمومی ۱- انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۸۴
  • معادلات دیفرانسیل و آزمونهای کارشناسی ارشد- انتشارات بهار  الوند - ۱۳۸۷
  • نظریه گراف و کاربردهای آنها - انتشارات دانشگاه سمنان - ۱۳۹۰
  • ریاضی عمومی ۲- انتشارات دانشگاه صنعتی قائم - ۱۳۹۲


 

ردیف عنوان مقاله نام کنفرانس ملی بین المللی کشور (شهر) برگزاری سال
۱ Minimal movement for transitive permutation group degree of a power of p هشتمین سمینار جبر دانشگاه تهران * تهران ۱۳۷۵
۲ Bounded movement for ۲-groups بیست وهفتمین کنفرانس ریاضی کشور-دانشگاه شیراز * شیراز ۱۳۷۵
۳ Bounded movement for transitive group actions بیست وهفتمین کنفرانس ریاضی کشور-دانشگاه شیراز * شیراز ۱۳۷۵
۴ Transitive permutation groups which have bounded movement بیست وهشتمین کنفرانس ریاضی کشور- تبریز * تبریز ۱۳۷۶
۵ Bounded movement for permutation group دهمین سمینار جبر- کردستان * سنندج ۱۳۷۷
۶ Fixed point free element for transitive permutation group بیست و نهمین ‌امین کنفرانس ریاضی کشور -دانشگاه صنعتی امیرکبیر * تهران ۱۳۷۷
۷ Movement of subsets of points under group actions سی‌امین کنفرانس ریاضی انجمن ریاضی ایران-دانشگاه اردبیل * اردبیل ۱۳۷۸
۸ Constant movement for permutation group یازدهمین سمینار جبر دانشگاه صنعتی اصفهان * اصفهان ۱۳۷۸
۹ Bounds movement for subset of points under group action یازدهمین سمینار جبر دانشگاه صنعتی اصفهان * اصفهان ۱۳۷۸
۱۰ On the movement of permutation groups with maximal number of orbits یازدهمین سمینار جبر دانشگاه صنعتی اصفهان * اصفهان ۱۳۷۸
۱۱ Separation under intransitive group action دوازدهمین سمینار جبر کشور- دانشگاه شهید بهشتی * تهران ۱۳۷۹
۱۲ Movement of permutation group with maximal degree Proc.۳۱ st Iranian Mathematics Conferenceدانشگاه تهران * تهران ۱۳۷۹
۱۳ Transitive Permutation groups with constant movement Proc.۳۱ st Iranian Mathematics Conference دانشگاه تهران * تهران ۱۳۷۹
۱۴ s-Arc transitive groups Proc.۲ nd International Conference on Applied Mathematics in IUST * تهران ۱۳۷۹
۱۵ Finite s-arc transitive graphs نخستین همایش بیت المللی گراف ترکیبات و... دانشگاه صنعتی امیر کبیر * تهران ۱۳۷۹
۱۶ Bounded movement permutation groups with certain degree سیزدهمین سمینار جبر- دانشگاه ارومیه * ارومیه ۱۳۸۰
۱۷ Automorphism group and normal Cayley graph سی و دومین کنفرانس ریاضی کشور – دانشگاه مازندران * ساری ۱۳۸۰
۱۸ Stabilizer from transitive permutation groups سی و دومین کنفرانس ریاضی کشور – دانشگاه مازندران * ساری ۱۳۸۰
۱۹ Frobenius group and its normal subgroup سی و دومین کنفرانس ریاضی کشور – دانشگاه مازندران * ساری ۱۳۸۰
۲۰ On the maximal degree of groups with bounded movement سی و دومین کنفرانس ریاضی کشور – دانشگاه مازندران * ساری ۱۳۸۰
۲۱ The normality condition of a circulantCayley graph چهاردهمین سمینار جبر کشور دانشگاه الزهرا * تهران ۱۳۸۱
۲۲ A new fixed degree regular network for parallel processing چهاردهمین سمینار جبر کشور دانشگاه الزهرا * تهران ۱۳۸۱
۲۳ The maximal bound of finite p- groups with bounded movement چهاردهمین سمینار جبر کشور دانشگاه الزهرا * تهران ۱۳۸۱
۲۴ Classification of intransitive permutation groups with same movement سی و سومین کنفرانس ریاضی – دانشگاه فردوسی مشهد * مشهد ۱۳۸۱
۲۵ Permutation groups with constant fixed point سی و سومین کنفرانس ریاضی – دانشگاه فردوسی مشهد * مشهد ۱۳۸۱
۲۶ Normal edge- transitive Cayley graphs of abelian groups سی و سومین کنفرانس ریاضی – دانشگاه فردوسی مشهد * مشهد ۱۳۸۱
۲۷ Arc-Transitive Cayleygraphsofvalency five on abelian groups سی وچهارمین کنفرانس ریاضی کشور- دانشگاه شاهرود * شاهرود ۱۳۸۲
۲۸ Regular graphs of valency at most four سی وچهارمین کنفرانس ریاضی کشور- دانشگاه شاهرود * شاهرود ۱۳۸۲
۲۹ Normal Connected Cayley graphs of p- groups with valency ۴ سی وچهارمین کنفرانس ریاضی کشور- دانشگاه شاهرود * شاهرود ۱۳۸۲
۳۰ Education of mathematies in high school سی وچهارمین کنفرانس ریاضی کشور- دانشگاه شاهرود * شاهرود ۱۳۸۲
۳۱ Classification of permutation minimal Movement پانزدهمین سمینار جبر- دانشگاه گیلان * گیلان ۱۳۸۲
۳۲ Arc-transitive circulantCayley graphs پانزدهمین سمینار جبر- دانشگاه گیلان * گیلان ۱۳۸۲
۳۳ On the degree of permutation groups with bounded movement International Congress of Mathematicians * پکن ۲۰۰۲
۳۴ Normal edge- transitive Cayley graphs of abelian groups Discrete Math. And Algebra Seminar * هاتینگن (آلمان) ۲۰۰۳
۳۵ Improved bound on the movement groups Transformation groups and related topics * فنلاند ۲۰۰۳
۳۶ On the normality of Cayley graphs with certain degree Graph theory * پاریس ۲۰۰۴
۳۷ On the normality of Cayley graphs on abelian groups ۴.ecm * استکهلم (سوئد) ۲۰۰۴
۳۸ Education of mathematies in high school and its improvement in the future(specially in north of Iran) The Math Education in to the ۲۱ st century project * کپنهاک (دانمارک) ۲۰۰۴
۳۹ Permutation group with maximal movement سی و پنجمین کنفرانس ریاضی کشور –دانشگاه شهید چمران اهواز * اهواز ۱۳۸۳
۴۰ One-regular Cayley graphs on dihedral groups سی و پنجمین کنفرانس ریاضی-کشور –دانشگاه شهید چمران اهواز * اهواز ۱۳۸۳
۴۱ On the normality of Cayley graphs ۱۱th Workshop on Graph Theory * کارپگز(لهستان ) ۲۰۰۵
۴۲ An application of automorphism group in advanced irrigation the first international conference of mathematics at aleppo university * سوریه ۲۰۰۶
۴۳ Normal Cayley digraphs with valency ۲ on gropus of order pq Topics in Mathematical Analysis and Graph Theory * بلگراد(صربستان) ۲۰۰۶
۴۴ Normal Cayleyhypergraphs The first IPM conference Algebraic Graph Theory * تهران ۱۳۸۶
۴۵ Normal Cayley di-graphs on min Non-abelian groups imal * اسپانیا ۲۰۰۷
۴۶ Normal Cayleyhypergraphs of abelian groups IntrernationalSymposium on Geo. Fun. Theory and App. * استانبول ۲۰۰۷
۴۷ On the normality of t-cayleyhypergraphs On abelian groups Some trends in algebra * چک ۲۰۰۷
۴۸ Isomer matrix for non-rigid group tetramethylsilane by wreath product The First Conference and Workshop on Mathematical Chemistry * تهران ۱۳۸۶
۴۹ Semisymmetric cubic graphs of certain order under permutation group International conference on ring and module theory * آنکارا ۲۰۰۸
۵۰ Cubic edge-transitive graphs of order ۱۴p^۳ Groups and infinite graphs programme * اتریش ۲۰۰۸
۵۱ Cubic edge-transitive graphs of order ۱۲p GFTA * مالزی ۲۰۰۸
۵۲ Cubic edge-transitive graphs of certain order Geometric and algebraic combimatorics ۴ * هلند ۲۰۰۸
۵۳ Bounded movements permutation groups with maximum orbits STA۰۹ * چک ۲۰۰۹
۵۴ An application of regular covering in algebraic graph theory ICTA ۲۰۰۹ * ترکیه ۲۰۰۹
۵۵ Semisymmetric cubic graphs of order ۴p۳ بیستمین سمینار جبر دانشگاه تربیت معلم * تهران ۱۳۸۸
۵۶ Edge-transitive elementary abelian regular cover of Q۳ بیستمین سمینار جبر دانشگاه تربیت معلم * تهران ۱۳۸۸
۵۷ Semisymmetric cubic graphs of certain order دومین همایش تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نور * ساری ۱۳۸۸
۵۸ Cubic edge transitive graphs of order ۱۲p۲ دومین همایش تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نور * ساری ۱۳۸۸
۵۹ Revised Szeged index of graph operations اولین کنفرانس ایرانی روینظریه گراف شیمی دانشگاهشھید رجایی * تهران ۲۰۱۰
۵۹ Revised Szeged index of graph operations اولین کنفرانس ایرانی روینظریه گراف شیمی دانشگاهشھید رجایی * تهران ۲۰۱۰
۶۰ A new method for computing pi and Szeged index of extended bridge graph and its application in nanostructures Math.chem.comp * کرواسی ۲۰۱۱
۶۱ Hill Cipher Algorithm یازدھمین کنفرانس آمار ایران دانشگاه علم و صنعت ایران * تهران ۲۰۱۲
۶۲ Classifying Cubic Symmetric Graphs of Order ۱۸p۲ International Congress in Honour of Professor Hari M.Srivastava * بورسا(ترکیه) ۲۰۱۲
۶۳ Classifying Cubic Symmetric Graphs of Order ۱۸p International Congress in Honour of Professor Hari M.Srivastava * بورسا(ترکیه) ۲۰۱۲
 


  آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی امنیت داده ها و بلاک چین
 
 


 ریاضیات عمومی ۱ و ۲ و ۳  -  مبانی ریاضیات
 جبر۱ – جبر ۲ – جبر۳ - جبر خطی
 کاربرد‌های نظریه گراف ـ نظریه جبری گراف ـ نظریه اعداد
 گروه‌های جایگشتی ـ گروه‌های خطی ـ گروه‌های متناهی
 آموزش ریاضی ۱ ـ آموزش ریاضی ۲ ـ تاریخ علم ـ فلسفه علم
 ریاضیات گسسته
 نظریه کدگذاری

  
 


 عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران   

  عضو کمیته علمی دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور از ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ تا کنون
 
 

ردیف عنوان طرح مجری همکار سال شروع سال خاتمه میزان اعتبار مرجع تصویب (کارفرما)
۱ حرکت یکسان گروه‌های جایگشتی * ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ دانشگاه علم و صنعت ایران
۲ بهبود کران گروههای جایگشتی با حرکت کراندار * ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ دانشگاه علم و صنعت ایران
۳ گروه‌های جایگشتی غیر انتقالی با حرکت کراندار از درجه ماکسیمال * ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ دانشگاه علم و صنعت ایران
۴ آموزش نوین ریاضی و فناوری اطلاعات * ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات، فناوری
۵ گروه‌های جایگشتی غیر انتقالی که هر عضو غیر همانی آن دارای حرکت یکسان هستند * ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ دانشگاه علم و صنعت ایران
۶ گرافهای نرمال یال انتقالی از مرتبه متناهی (طرح تعاون تحقیقات بین دانشگاهی) * ۱۳۸۰ ۱۳۸۳ دانشگاه علم وصنعت ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۷ بررسی وضعیت آموزش ریاضیات در مقطع متوسطه و روشهای بهبود واصلاح آن * ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران
۸ گروه‌های جایگشتی غیر انتقالی از حرکت مینمال * ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ دانشگاه علم وصنعت ایران
۹ بررسی سبک مدیریت مدیران دانشگاه براساس تئوریX و Y مک گریگور و تاثیر آن بر کارائی کارکنان * ۱۳۸۲ ۱۳۸۵ دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۰ گراف های کیلی یال ـ انتقالی و نرمال * ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۱ گراف‌های کیلی نرمال روی گروههای دو وجهی * ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۲ برسی نیازھای دانش اموزان به کتاب ھای اموزشی غیر درسی * ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش
۱۳ گراف ھای مکعبی نرمال * ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ مرکز تحقیقات ریاضیات
۱۴ بررسی کتب درسی * ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش
۱۵ گرافهای کیلی نرمال روی بعضی از گروه های متناهی * ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ دانشگاه آزاد واحد تهرا ن جنوب
۱۶ گرافهای کیلی نرمال و نرمال یال -انتقالی روی بعضی از گروه های متناهی * ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ دانشگاه علم وصنعت ایران
۱۷ گرافها و ابر گرافهای کیلی نرمال گروههای متناهی از مرتبه مشخص * ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ پژوھشکده دانشھای بنیادی
۱۸ گراف های کیلی نرمال یال انتقالی روی گروه های ابلی غیردوری * ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ دانشگاه پیام نور
۱۹ عدد رنگی تیوگرافهای خاص * ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ دانشگاه پیام نور
۲۰ گراف های نیم متقارن مکعبی * ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ مرکز تحقیقات فیزیک نظری
۲۱ گرافهای کیلی نرمال و نرمال یال-انتقالی روی بعضی از گروه های متناهی * ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ دانشگاه علم و صنعت ایران
۲۲ گرافهای مکعبی نیم متقارن از مرتبه معین * ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ دانشگاه آزاد واحد تهرا ن جنوب
۲۳ گراف های نیم متقارن مکعبی از مرتبه مضربی از یک عدد اول * ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ دانشگاه علم و صنعت ایران
۲۴ گراف ھای مکعبی یال انتقالی * ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ دانشگاه آزاد واحد تھرا ن جنوب
۲۵ محاسبه اندیس امگا در گراف ھا با استفاده از نظریه جبری گراف * ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ دانشگاه آزاد واحد کرج
۲۶ گراف ھای نرمال یال انتقالی جھت دار * ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ دانشگاه آزاد واحد کرج
۲۷ p ۲۶ گراف ھای متقارن مکعبی از مرتبه توانی از عدد اول * ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ مرکز تحقیقات فیزیک نظری
۲۸ برچسب گذاری جادویی کامل گراف نردبانی * ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ موسسه آموزش عالی صنعتی قائم
۲۹ گراف ھای کمان انتقالی از درجه ھای کوچک * ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ مرکز تحقیقات فیزیک نظری
۳۰ گراف ھای یال انتقالی از مرتبه ۱۸p^۲ * ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ دانشگاه آزاد واحد تھرا ن جنوب
۳۱ محاسبه برخی از اندیس ھای توپولوژیک نانوکربن ھا * ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد واحد تھرا ن جنوب
۳۲ چندجمله ای توپولوژیکی خروج از مرکز برخی ساختار ھای گراف ھای کاربردی * ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد واحد کرج

 


 

دفعات مشاهده: 3272 بار   |   دفعات چاپ: 142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر