منتخبین پژوهشی دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1401/6/21 | 


دکتر رضا سعادتی
نفر دوم کل امتیاز اعتبار پژوهشی دانشگاه سال ۱۴۰۰ 
دکتر مسعود هادیان دهکردی
سال ۱۳۸۴
دکتر خسرو مالک نژاد
سال ۱۳۸۵ 
دکتر احمد گلبابایی
سال ۱۳۸۶  
دکتر اسد اله آقاجانی
سال ۱۳۸۷ 
دکتر احمد گلبابایی 
سال ۱۳۸۸ 
دکتر احمد گلبابایی 
سال ۱۳۸۹ 
دکتر محمدرضا علیرضایی
سال ۱۳۹۰
دکتر محمد باقر قائمی
سال ۱۳۹۱
دکتر محمدرضا علیرضایی
سال ۱۳۹۲
دکتر رضا سعادتی
(واحد نور) سال ۱۳۹۳
دکتر اسداله آقاجانی
سال ۱۳۹۳
دکتر رضا سعادتی
 (واحد نور) ۱۳۹۴
رضا سعادتی    
سال ۱۳۹۵
محمدرضا علیرضایی
سال ۱۳۹۶
دکتر اسداله آقاجانی
سال ۱۳۹۷
دکتر جواد وحیدی    
سال ۱۳۹۹

دفعات مشاهده: 445 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر