دانشجویان بین الملل

 | تاریخ ارسال: 1401/7/25 | 

مرتضی العلاق 
سال ورود : ۱۳۹۹
دانشجوی دکتری جبر از کشور عراق 
استاد راهنما: دکتر مهدی علائیان
کرار عبیس
سال ورود : ۱۳۹۹   
دانش آموخته دکتری جبر از کشور عراق
استاد راهنما : دکتر مهدی علائیان
سمر النصار
سال ورود :  ۱۳۹۹  
دانشجوی دکتری هندسه از کشور عراق
استاد راهنما : دکتر مهدی نجفی‌خواه
هند البدیری
سال ورود : ۱۳۹۹  
دانشجوی دکتری  هندسه از کشور عراق
استاد راهنما : دکتر مهدی نجفی‌خواه   
عقیل الساعدی
سال ورود : ۱۳۹۹
دانش آموخته  دکتری آنالیز عددی از کشور عراق   
استاد راهنما : دکتر جلیل رشیدی‌نیا
کلثوم یاسین
سال ورود : ۱۳۹۹
دانشجوی دکتری آنالیز
عددی از کشور عراق
استاد راهنما : دکتر مرتضی 
گرشاسبی
زهره العجمی
سال ورود : ۱۴۰۰
 دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر از کشور یمن
     
علی المعموری
سال ورود : ۱۴۰۱
دانشجوی کارشناسی ارشد آمار ریاضی از کشور عراق  
 
غلام حبیب حبیبی
دانش آموخته کارشناسی ارشد جبر از کشور افغانستان   
سال : ۱۳۹۸
استاد راهنما : دکتر مهدی علائیان
       کلثوم یاسین        
دانش آموخته کارشناسی ارشد آنالیز عددی از کشور عراق  سال : ۱۳۹۹ 
استاد راهنما :دکتر جلیل رشیدی‌نیا
سیدعبدالحسن حسینی       
دانش آموخته کارشناسی ارشد آنالیز از کشور افغانستان   
سال :۱۴۰۱
استاد راهنما : دکتر سمانه  مشهدی   
رشا العیساوی   
سال ورود :۱۴۰۱
دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات از کشور عراق
استاد راهنما : دکتر رحمان فرنوش
سوران محمد
سال ورود :۱۴۰۱
دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی  از کشور عراق
استاد راهنما : دکتر رحمان فرنوش
جمان الجاسم
سال ورود :۱۴۰۱
دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی  از کشور عراق
استاد راهنما : دکتر رحمان فرنوش

 
 

دفعات مشاهده: 1028 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر